Les propietats dels materials

Un material com el plàstic és aïllant.
Un material com el germani és semiconductor.
Un material com el coure és conductor.
Un material com el ybacuo ës superconductor.

Hi ha trens que poden levitar, comprova-ho

Supercunductors Levitation!

0 comentarios :: Les propietats dels materials